உலகின் மகிழ்ச்சியான நாடுகள் பற்றிய அறிக்கை; ஒவ்வொரு நாடும் உள்ள இடம்

0

உலகின் மகிழ்ச்சியான நாடுகள் பற்றிய அறிக்கை ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் உதவியுடன் தயாரிக்கப்பட்டது.

இது தொடர்ந்தும் நான்காவது வருடம் ஆகும் பின்லாந்து முதலாவது இடத்தில் மகிழ்ச்சியான நாடாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

படிக்க:ஒரு தங்குமிடத்தில் தங்கியிருப்பது சிறையில் இருப்பது போன்றது”வெளிநாட்டு ஊழியர்களின் நிலை

இரண்டாவதாக டென்மார்க் மூன்றாவதாக சுவிட்சர்லாந்து நான்காவதாக ஐஸ்லாந்து ஐந்தாவதாக நெதர்லாந்து என்பன முதல் ஐந்து இடங்களையும் மகிழ்ச்சியை நாடுகளின் அறிக்கை பட்டியலில் இடம் பிடித்துள்ளன.

மிகவும் மகிழ்ச்சியான நாடுகளில் முதல் பத்து இடங்களில் 9 ஐரோப்பிய நாடுகளும் நியூசிலாந்தும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது. நியூசிலாந்து இவ்வருடம் ஒன்பதாவது இடத்தில் மகிழ்ச்சியான நாடாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது சென்ற வருடம் எட்டாவதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தது.

படிக்க:புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் ஏன் கடுமையான நடவடிக்கைகளுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறார்கள்?

இப்பட்டியலில் இந்தியாவானது 129 ஆவது இடத்திலும் இலங்கையானது 139 ஆவது இடத்திலும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது. மலேசியா 81வது இடத்திலும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது.

தனிமனித சுதந்திரம், ஒட்டு மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி, குறைவான ஊழல், அரசிடம் இருந்து கிடைக்கும் சமூக நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்டவற்றின் அடிப்படையில் மக்கள் எவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் என்பது குறித்த அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டது.

படிக்க:வெளி­நாட்­டு­வாழ் இந்­தி­யர்­கள் வாக்­க­ளிப்­ப­தற்­கான வச­தியை ஏற்­ப­டுத்தித் தர இய­லாது என்று மத்­திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here