உலகில் 8வது முறையாகவும் முதலிடம் வகிக்கும் சிங்கப்பூர்..!

0

உலகில் 8வது முறையாகவும் முதலிடம் வகிக்கும் சிங்கப்பூர்

உலகின் தலை சிறந்த விமான நிலையங்களின் பட்டியலில் சிங்கப்பூரின் சாங்கி விமான நிலையம் முதல் இடம்.

விமான நிலையத்தில் காணப்படும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் பயணிகளுக்கு இலகுவான போக்குவரத்து வசதிகள் போன்றவற்றின் அடிப்படையில் உலகின் தலை சிறந்த விமான நிலைய தரவரிசை பட்டியலில் சாங்கி விமான நிலையம் முதல் இடம் வகிக்கின்றது.

பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள், சுகாதார வசதிகள் ,பொருட்கள் அங்காடிகள், விமான நிலையத்திற்கான சீரான போக்குவரத்து, சிறப்பான விமான சேவை தூய்மையை சிறப்பாக கடைபிடித்தல், பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் போன்ற பல்வேறு அம்சங்கள் அடிப்படையாக கொண்டு உலகின் தலை சிறந்த விமான நிலையங்கள் கொண்ட பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது.

இதில் சிங்கப்பூரின் சாங்கி விமான நிலையம் முதலிடம் பெற்றது இது சுமார் எட்டு வருடங்களாக தொடர்ச்சியாக முதலிடம் பெற்ற உலகின் மிகச் சிறந்த விமான நிலையமாக பெயர் பெற்றது.

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here