வீடற்ற நிலையில் பூங்காவில் தங்கிய 200 வெளிநாட்டவர்களுக்கு எமிராட்டி ஒருவர் வீடு கொடுத்து உதவி..!

0

ஒரு எமிராட்டி குடிமகன் கானாவிலிருந்து இருநூறு வீடற்ற வெளிநாட்டவர்களுக்கு தங்குவதற்கு ஒரு இடத்தை வழங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.

அதே நேரத்தில் அவர்கள் தங்கள் ஆவணங்களை தயார்நிலையில் வைத்து, விமானங்கள் மூலம் வீட்டிற்கு செல்லவும் காத்திருக்கிறார்கள்.

கோவிட் -19 தொற்றுநோயால் கானாவாசிகள் வீடற்றவர்களாக இருந்ததால் ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக சத்வாவில் உள்ள ஒரு பூங்காவில் தூங்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது.

பெயரிடப்படாத எமிராட்டி அவர்களுக்கு ஜெபல் அலியில் ஒரு தற்காலிக வீட்டை வழங்கியதாக கூறப்படுகிறது.

Source & Image Credit: Khaleejtimes

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here