சிங்கப்பூரில் CONSTRUCTION WORK PERMIT கட்டுமானத் தொழில் பற்றிய தகவல்கள்.

0

சிங்கப்பூரில், கட்டுமானத் தொழில் அனுமதி என்பது, குறிப்பாக வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் கட்டுமானத் துறையில் பணிபுரிய அனுமதி வழங்கும் ஒரு சட்டப்பூர்வ ஆவணம்.

இது தொழிலாளர் சக்தியை ஒழுங்குபடுத்துவதையும், சிங்கப்பூரின் உள்ளூர் தொழிலாளர் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகளுடன் இணங்குவதை உறுதி செய்வதையும் நோக்கமாகக் கொண்ட ஒரு முக்கியமான தேவையாகும்.

கட்டுமான வேலை அனுமதியைப் பெற, முதலாளிகள் சிங்கப்பூர் மனிதவள அமைச்சகத்தினால் (MOM) நிர்ணயிக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட தகுதிகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.

இதில், வெளிநாட்டுத் தொழிலாளர்களுக்கான உண்மையான தேவையை நிரூபித்தல், ஒதுக்கீட்டு கட்டுப்பாடுகளை கடைபிடித்தல், மற்றும் பணியிட பாதுகாப்பு மற்றும் தொழிலாளர் தரநிலைகளுக்கு தொடர்பான பல்வேறு விதிமுறைகளை கடைபிடித்தல் ஆகியவை அடங்கும்.

கட்டுமான தளங்களில் தொழிலாளர்கள் பணியைத் தொடங்குவதற்கு முன்பு, அவர்களிடம் செல்லுபடியாகும் அனுமதிகள் இருப்பதை முதலாளிகள் உறுதி செய்ய வேண்டும்.

விண்ணப்ப செயல்பாட்டில் பொதுவாக பல்வேறு ஆவணங்களை சமர்ப்பித்தல் மற்றும் குறிப்பிட்ட தேவைகளை நிறைவேற்றுதல் ஆகியவை அடங்கும். தொழிலாளியின் பாஸ்போர்ட் விவரங்கள், அவர்கள் வேலைக்குத் தகுதியானவர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்த மருத்துவ பரிசோதனை அறிக்கைகள் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு ஒப்பந்தங்கள் உள்ளிட்ட தகவல்களை முதலாளிகள் வழங்குவது அவசியம்.

கூடுதலாக, கட்டுமானத் திட்டத்தின் காலம், நோக்கம் மற்றும் இருப்பிடம் உள்ளிட்ட விவரங்களை முதலாளிகள் வழங்க வேண்டியிருக்கலாம்.

விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்பட்டவுடன், நபர் எந்த வகையான வேலைகளை மேற்கொள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்டார், அனுமதியின் காலம் மற்றும் விதிக்கப்பட்ட கூடுதல் நிபந்தனைகள் அல்லது கட்டுப்பாடுகள் போன்ற விவரங்களை கட்டுமான வேலை அனுமதி குறிப்பிடும்.

தொழிலாளர்கள் தங்கள் அனுமதிகளை எப்போதும் தங்களுடன் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும், அதிகாரிகளால் கோரப்படும் போது ஆய்வுக்காக அவற்றை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

கட்டுமான வேலை அனுமதிகள் தொடர்பாக சிங்கப்பூர் மனிதவள அமைச்சகம் (MOM) வகுத்துள்ள விதிமுறைகளை, முதலாளிகள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் இருவரும் கடைபிடிப்பது அவசியம்.

இணங்கத் தவறினால் கடுமையான அபராதம், தொழிலாளர்களை நாடு கடத்துதல் மற்றும் சிங்கப்பூரில் எதிர்கால வேலைவாய்ப்புகளுக்குத் தடை போன்ற கடுமையான தண்டனைகளை விளைவிக்கும்.

ஆகவே, சிங்கப்பூரில் கட்டுமானத் துறையில் சட்டப்பூர்வமாக செயல்பட இந்தத் தேவைகளைப் புரிந்துகொண்டு பின்பற்றுவது அவசியம்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.