சிங்கப்பூர் வீசா அப்ளை பண்ணினாள் அப்ரூவல் ஆக எத்தனை நாளாகும்!

0

சிங்கப்பூருக்கு விசா பெறுவதற்கான அனுமதி எவ்வளவு காலம் எடுக்கிறது என்பது உங்கள் விண்ணப்பிக்கும் விசா வகையை மற்றும் தனிப்பட்ட சூழல்களைப் பொறுத்தது.

கீழே சில விசா வகைகளுக்கான வழக்கமான செயல்முறை நேரங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன

Tourist Visa Short-Term Visit Pass இந்த விசா பொதுவாக 1 முதல் 5 வேலை நாட்களில் செயல்படுத்தப்படும். எனினும், எந்தவித தாமதங்களையும் கருத்தில் கொண்டு, உங்கள் பயணத் தேதிக்கு முன்னதாகவே விண்ணப்பிக்குமாறு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

Work permit (Employment Pass) வேலை அனுமதிக்கான விண்ணப்பம் சுமார் 3 வாரங்களில் செயல்படுத்தப்படும். இது சிங்கப்பூரில் வேலைவாய்ப்பு பெற்றுள்ள வெளிநாட்டு நிபுணர்களுக்கானது.

மாணவர் அனுமதி (Student Pass) மாணவர் அனுமதிக்கான விண்ணப்பம் சுமார் 2 முதல் 4 வாரங்களில் செயல்படுத்தப்படும். இது சிங்கப்பூரில் முழுநேர படிப்பிற்கு சேர்க்கை பெற்றுள்ள வெளிநாட்டு மாணவர்களுக்கானது.

மற்ற Long-term permits S Paas போன்ற நீண்டகால அனுமதிகள் செயல்முறை நேரங்கள் மாறுபடும். பொதுவாக, இவைகள் சில வாரங்களிலிருந்து சில மாதங்களுக்குள் முடிக்கப்படும், இது விண்ணப்பத்தின் தனிப்பட்ட விவரங்கள் மற்றும் கூடுதல் ஆவணங்களைப் பொறுத்தது.

(MOM) இணையதளங்களில் குறிப்பிட்ட தேவைகள் மற்றும் செயல்முறை நேரங்களை சரி பார்த்து மேலதிக வழிகாட்டுதலைப் பெறலாம்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.