சிங்கப்பூரில் Student visa பெறுவது எப்படி?

0

சிங்கப்பூரில் மாணவர் வீசா (Student’s Pass) பெற, முதலில் சிங்கப்பூரில் உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனத்தில் அனுமதி பெற வேண்டும். அனுமதி கிடைத்ததும், அந்த நிறுவனம் Student’s Pass Online Application & Registration (SOLAR) அமைப்பின் மூலம் உங்களைப் பதிவு செய்யும்.

உங்களுக்கு செல்லத்தக்க பாஸ்போர்ட், சமீபத்திய பாஸ்போர்ட் அளவிலான புகைப்படம் மற்றும் கல்வி நிறுவனத்திலிருந்து கிடைத்த அனுமதி கடிதத்தின் நகல் தேவையாகும். கூடுதலாக, eForm 16 மற்றும் eForm V36 படிவங்களை SOLAR மூலம் நிரப்பி சமர்ப்பிக்க வேண்டும். செயலாக்கக் கட்டணம் SGD 30 மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட பின் SGD 60 வழங்கவேண்டும்.

chest X-ray மற்றும் இரத்த பரிசோதனை போன்ற மருத்துவ பரிசோதனைகளை நீங்கள் செய்ய வேண்டும். உங்கள் விண்ணப்பம் அனுமதிக்கப்படும்போது, நீங்கள் ஒரு முன் அனுமதி கடிதம் (In-Principle Approval – IPA) பெறுவீர்கள், இது உங்களுக்கு சிங்கப்பூர் செல்ல அனுமதிக்கும்.

சிங்கப்பூர் வந்த பின், குடிவரவு கட்டுப்பாட்டு ஆணையம் (ICA) அலுவலகத்திற்கு சென்று, fingerprint எடுக்கவும் மற்றும் புகைப்படம் எடுக்கவும், உங்கள் மாணவர் வீசாவை பெறுங்கள்.

மேலும் துல்லியமான மற்றும் சமீபத்திய தகவல்களுக்கு, ICA இணையதளம் மற்றும் சிங்கப்பூர் கல்வி அமைச்சின் இணையதளம் பார்க்கவும்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.