சிங்கப்பூரில் குடும்பத்துடன் வாழ்வதற்கான வழிமுறை!

0

சிங்கப்பூரில் வேலைவாய்ப்பு அனுமதி (Employment Pass) அல்லது எஸ் பாஸ் (S Pass) வைத்திருக்கும் வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கு, அவர்களது நெருங்கிய குடும்பத்தினர் சிங்கப்பூரில் வாழ அனுமதிக்கும் சார்பு அனுமதிச் சீட்டு (Dependent Pass – DP) வழங்கப்படுகிறது.

இதன் கீழ், ஊழியரின் துணைவர்/துணைவி, மற்றும் 21 வயதுக்குட்பட்ட திருமணமாகாத குழந்தைகள் ஆகியோர் சிங்கப்பூரில் வசிக்க முடியும்.

இந்த சார்பு அனுமதிச் சீட்டும் வேலைவாய்ப்பு அனுமதியைப் போலவே காலாவதியாகும், மேலும் அதைத் தொடர்ந்து புதுப்பிக்கவும் இயலும்.

சார்பு அனுமதிக்கு விண்ணப்பிக்க, வேலைவாய்ப்பு அனுமதி வைத்திருப்பவர் குறைந்தபட்ச ஊதியத் தேவைகள் உட்பட சில நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். விண்ணப்பிக்கும் செயல்முறைக்கு பாஸ்போர்ட் நகல்கள், திருமண சான்றிதழ்கள், குழந்தைகளின் பிறப்புச் சான்றிதழ்கள் போன்ற ஆவணங்களையும், தொடர்புடைய படிவங்களை இணையம் மூலம் சிங்கப்பூர் மனிதவள அமைச்சின் (MOM) இணையதளத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

ஒப்புதல் கிடைத்ததும், சார்பு அனுமதி வைத்திருப்பவர்கள், சிங்கப்பூர் மனிதவள அமைச்சிடமிருந்து ஒப்புதல் கடிதம் (LOC) பெற்று சிங்கப்பூரில் வேலை செய்யலாம்.

இருப்பினும், சிங்கப்பூர் நிறுவனத்தில் இருந்து வேலை வாய்ப்பு கிடைத்தல் போன்ற சில நிபந்தனைகளுக்கு இது உட்பட்டது. சார்பு அனுமதி வைத்திருப்பவர்கள் சிங்கப்பூரில் ஆறு மாதங்களுக்குக் குறைவான கால அளவு கொண்ட படிப்புகளை மாணவர் அனுமதி இல்லாமலேயே படிக்கலாம்.

சார்பு அனுமதி வைத்திருப்பவர்கள் தானாகவே மருத்துவக் காப்பீடு அல்லது பிற வேலை உரிமைகளைப் பெற மாட்டார்கள்.

அவர்கள் தங்களுக்கான மருத்துவக் காப்பீட்டைப் பெற வேண்டும். மேலும் அவர்கள் வேலை செய்ய விரும்பினால், அதற்கான தனி அனுமதியைப் பெறவும் வேண்டும்.

கூடுதலாக, சிங்கப்பூரில் வசிக்கும் காலத்தில் அவ்வந்நாட்டு சட்டதிட்டங்களுக்கு ஏற்ப செயல்படவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள்.

ஒட்டுமொத்தமாக, இந்த சார்பு அனுமதி முறை சிங்கப்பூரில் பணிபுரியும் வெளிநாட்டு ஊழியர்களின் குடும்பங்கள் ஒன்றிணைந்து வாழ உதவுகிறது. அதேசமயம், சார்ந்திருக்கும் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு சில கடமைகளையும், வரையறைகளையும் விதிக்கிறது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.