சிங்கப்பூரில் வாகனம் ஓட்டும் உரிமத்தை (Class 5) வெளிநாட்டவர் பெறுவது எப்படி?

0

சிங்கப்பூர் குடிமக்களைப் போலவே வெளிநாட்டவரும் ஓட்டுநர் உரிமம் பெற இயலும். இருப்பினும் சில கூடுதல் தேவைகளும் விதிமுறைகளும் உண்டு. விரிவான வழிமுறைகள் கீழே:

தகுதிகள்: வெளிநாட்டு ஓட்டுநர் உரிமம் வைத்திருக்க வேண்டும். மேலும், குறைந்தது 18 வயது இருக்க வேண்டும்.

உரிமம் மாற்றும் தகுதி: சிங்கப்பூரில் உங்கள் வெளிநாட்டு ஓட்டுநர் உரிமத்தை சிங்கப்பூர் உரிமமாக மாற்ற முடியுமா என்பதைச் சரிபார்க்கவும். இது பொதுவாக உங்கள் உரிமம் எந்த நாட்டில் வழங்கப்பட்டது, சிங்கப்பூரில் தங்கியிருக்கும் காலம் போன்ற காரணிகளைப் பொறுத்தது.

தயாரிப்பு: உங்கள் வெளிநாட்டு ஓட்டுநர் உரிமம், கடவுச்சீட்டு, வேலை அனுமதி அட்டை அல்லது பிற விசா ஆவணங்கள் மற்றும் சிங்கப்பூரில் வசிக்கும் முகவரிச் சான்று உட்பட தேவையான அனைத்து ஆவணங்களையும் ஒன்றாகச் சேர்த்துக்கொள்ளுங்கள்.

மருத்துவ பரிசோதனை: சிங்கப்பூரில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவமனையில் மருத்துவப் பரிசோதனை செய்துகொள்ளுங்கள். வாகனம் ஓட்ட உடல் தகுதியுடன் இருப்பதை இது உறுதி செய்யும்.

விண்ணப்பம்: சிங்கப்பூர் Class 5 வாகனம் ஓட்டும் உரிமமாக உங்கள் வெளிநாட்டு உரிமத்தை மாற்ற விண்ணப்பிக்கவும். இதை சிங்கப்பூர் போக்குவரத்துக் காவல்துறையின் இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் சமர்ப்பிக்கலாம்.

சரிபார்ப்பு: அதிகாரிகள் உங்கள் விண்ணப்பத்தைச் செயல்படுத்தி, உங்கள் வெளிநாட்டு உரிமத்தின் நம்பகத்தன்மையைச் சரிபார்க்க, உங்கள் சொந்த நாட்டில் உள்ள உரிமம் வழங்கும் அதிகாரிகளைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

கோட்பாட்டுத் தேர்வு (தேவைப்பட்டால்): உங்கள் தாய்நாடு மற்றும் அதிகாரிகளின் விருப்பத்தைப் பொறுத்து, சிங்கப்பூரில் நீங்கள் கோட்பாட்டுத் தேர்வில் (Basic Theory Test) தேர்ச்சி பெற வேண்டியிருக்கலாம்.

செயல்முறைத் தேர்வு (தேவைப்பட்டால்): அதேபோல், உங்கள் ஓட்டுநர் திறனை நிரூபிக்க, ஒரு செயல்முறை ஓட்டுநர் தேர்வில் (Class 5) தேர்ச்சி பெற வேண்டியிருக்கலாம்.

உங்கள் ஓட்டுநர் உரிமம் எந்த நாட்டில் வழங்கப்பட்டது மற்றும் உங்கள் ஓட்டுநர் அனுபவம் போன்ற காரணிகளைப் பொறுத்து இந்தத் தேவை மாறுபடும்.

இறுதி ஒப்புதல்: தேவையான சோதனைகள் மற்றும் சரிபார்ப்பு செயல்முறைகளை வெற்றிகரமாக முடித்தவுடன், உங்கள் Class 5 ஓட்டுநர் உரிமத்தைப் பெறுவீர்கள். உரிமத்தைப் பெறுவதற்கு முன் தேவையான கட்டணங்களை செலுத்த வேண்டும்.

உங்கள் நாடு, சிங்கப்பூர் விசா வகை ஆகியவற்றைப் பொறுத்து, நிபந்தனைகளும் நடைமுறைகளும் வேறுபடலாம் என்பதால், அதற்கான குறிப்பிட்ட ஆலோசனைகளுக்கு சிங்கப்பூர் போக்குவரத்து காவல்துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தைப் பார்வையிடவும் அல்லது அவர்களை நேரடியாகத் தொடர்புகொள்ளவும்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.