சிங்கப்பூரில் தொழிற்கல்வி அனுமதி (VTP)Pass பற்றிய தகவல்கள்.

0

சிங்கப்பூரில் தொழிற்கல்வி அனுமதி (Vocational Training Pass – VTP) என்பது, குறிப்பிட்ட பயிற்சிகள் அல்லது கல்வித்திட்டங்களை மேற்கொள்ள விரும்பும் வெளிநாட்டவர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு வேலை அனுமதிச் சீட்டு.

இந்த அனுமதிச்சீட்டின் மூலம் வெளிநாட்டவர்கள் நடைமுறை பயிற்சியில் ஈடுபடலாம். பல்வேறு துறைகளில் தேவையான திறன்கள் மற்றும் அறிவை வளர்த்துக்கொள்ள தொழிற்கல்வி படிப்புகளில் சேரலாம்.

VTP அனுமதிச்சீட்டு என்பது பெரும்பாலும் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு, அந்தப் பயிற்சி அல்லது படிப்பின் நீளத்தைப் பொறுத்து வழங்கப்படும்.

இது புதுப்பிக்கக்கூடியது அல்ல, மேலும் இதன் மூலம் சிங்கப்பூரில் நிரந்தர வதிவிட உரிமை அல்லது குடியுரிமை பெற முடியாது.

இருப்பினும், இது தனிநபர்களின் திறன்களை மேம்படுத்துவதற்கும், அவர்களின் தொழில் முன்னேற்றத்திற்கு உதவும் தகுதிகளைப் பெறுவதற்குமான வாய்ப்பை வழங்குகிறது.

VTP அனுமதிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் சிங்கப்பூர் அதிகாரிகளால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட சில தகுதிகளைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.

இதில் சிங்கப்பூரில் அரசு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு அல்லது நிறுவனம் ஸ்பான்சராக இருக்க வேண்டும். கூடுதலாக, விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களின் கல்வித் தகுதி, தொடர்புடைய பணி அனுபவம் மற்றும் ஆங்கில மொழித் திறன் ஆகியவற்றை நிரூபிக்க வேண்டியிருக்கலாம்.

ஸ்பான்சர் செய்யும் அமைப்பு அல்லது நிறுவனம்தான் விண்ணப்பதாரர் சார்பாக VTP அனுமதி விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அவர்கள் பயிற்சி திட்டம் அல்லது படிப்பின் நோக்கங்கள், பாடத்திட்டம், கால அளவு போன்ற விவரங்களையும் தெரிவிக்க வேண்டும்.

VTP அனுமதி அங்கீகரிக்கப்பட்டால், அனுமதிச் சீட்டு வைத்திருப்பவர்கள், அவர்களின் பயிற்சி அல்லது படிப்பு காலம் வரை சிங்கப்பூரில் தங்கலாம். இக்காலகட்டத்தில் வேறு எந்த வகையான வேலையிலும் ஈடுபட அவர்களுக்கு அனுமதி இல்லை.

ஒட்டுமொத்தமாக, VTP அனுமதி என்பது திறன் மேம்பாட்டிற்கும், தொழில் முன்னேற்றத்திற்கும் உதவும் நடைமுறை பயிற்சி அல்லது தொழிற்கல்வி படிப்புகள் மூலம் வெளிநாட்டவர்கள் சிங்கப்பூரில் திறன்களை பெற ஒரு சிறந்த வாய்ப்பை வழங்குகிறது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.