சிங்கப்பூரில் வெளிநாட்டவர்களுக்கான Work Passes பற்றிய தகவல்கள்.

0

வெளிநாட்டுத் தொழிலாளர்களின் திறன், தகுதிகள் மற்றும் வேலையின் தன்மைக்கு ஏற்ப சிங்கப்பூர் பல்வேறு வகையான வேலை அனுமதிகளை வழங்குகிறது.

இந்த அனுமதிகள், வெளிநாட்டினர் சிங்கப்பூரில் பணிபுரியவும் வசிக்கவும் சட்டப்பூர்வ ஆவணங்களாக அமைகின்றன. வேலை அனுமதிகளில் ‘எம்ப்ளாய்மென்ட் பாஸ்’ (EP), ‘எஸ் பாஸ்’ (S Pass) மற்றும் ‘வேலை அனுமதி’ (Work Permit) ஆகியவை மிகவும் பொதுவானவை.

எம்ப்ளாய்மென்ட் பாஸ் (EP)

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பட்டம் அல்லது தொழில்முறை தகுதி, தொடர்புடைய பணி அனுபவம் மற்றும் குறைந்தபட்ச மாத சம்பளம் பெறும் நிபுணர்கள், மேலாளர்கள், அதிகாரிகள் ஆகியோருக்காக இந்த அனுமதி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த அனுமதிச் சீட்டு பொதுவாக ஒன்று முதல் இரண்டு ஆண்டுகள் வரை செல்லுபடியாகும்; புதுப்பித்துக் கொள்ளவும் முடியும். இது சிங்கப்பூரில் குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தில் வேலை செய்ய அனுமதிக்கிறது.

எஸ் பாஸ் (S Pass)

தொடர்புடைய டிப்ளோமா அல்லது பட்டம், நிபுணத்துவ திறன்கள் மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையான மாத சம்பளம் பெறும் நடுத்தர திறன் கொண்ட வெளிநாட்டு தொழிலாளர்களுக்கு இந்த அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.

‘எம்ப்ளாய்மென்ட் பாஸ்’ போலல்லாமல், ‘எஸ் பாஸ்’ கோட்டாக்கள் மற்றும் வரிகளுக்கு உட்பட்டது. அனுமதிச் சீட்டின் செல்லுபடியாகும் காலம் வேலை ஒப்பந்தத்தைப் பொறுத்தது.

வேலை அனுமதி (Work Permit)

கட்டுமானம், உற்பத்தி, கடல்சார் மற்றும் சேவை போன்ற துறைகளில் அரை-திறன் மற்றும் திறமையற்ற வெளிநாட்டு தொழிலாளர்களுக்கு ‘வேலை அனுமதி’ வழங்கப்படுகிறது.

கட்டுமானப் பணி அனுமதி, உற்பத்திப் பணி அனுமதி மற்றும் சேவைப் பணி அனுமதி போன்ற குறிப்பிட்ட தொழில்கள் மற்றும் பணிப் பாத்திரங்களுக்கு ஏற்ற பல்வேறு வகையான வேலை அனுமதிகள் உள்ளன.

இந்த அனுமதிகள் பொதுவாக ஒன்று முதல் இரண்டு ஆண்டுகள் வரை செல்லுபடியாகும். மனுதாரர் எந்த நிறுவனத்தில், எந்தப் பணியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ளார் என்பதைப் பொறுத்து அனுமதி வழங்கப்படும்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.