சிங்கப்பூரில் தொடக்க நிறுவனங்களுக்கான முதலீடு அதிகரிப்பு!

0

தென்கிழக்கு ஆசியாவில் தொடக்க நிறுவனங்களுக்கான முதலீட்டில் சிங்கப்பூர் முன்னிலை வகிக்கிறது.

2023-ம் ஆண்டில், முதலீடுகள் சற்று குறைந்திருந்தாலும் சிங்கப்பூர் இந்த சாதனையைப் படைத்துள்ளது. இந்தோனேசியா, மலேசியா, பிலிப்பைன்ஸ், சிங்கப்பூர், தாய்லாந்து, வியட்நாம் ஆகிய நாடுகளை உள்ளடக்கிய ஆசியான்-6 குழுவில், பெரும்பாலான முதலீடுகள் சிங்கப்பூரில்தான் குவிந்துள்ளன.

குறிப்பாக, தொழில்நுட்பம் சார்ந்த தொடக்க நிறுவனங்கள் கணிசமான வளர்ச்சியைக் கண்டுள்ளன.

முந்தைய ஆண்டுகளை விட, இந்த ஆண்டு ஒப்பந்தங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது (ஆனால், ஒட்டுமொத்த முதலீட்டு மதிப்பு சற்றுக் குறைந்திருக்கிறது).

சிங்கப்பூரின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் புத்தாக்கச் சூழல் மீதான முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்கையை, எண்டர்பிரைஸ் சிங்கப்பூர் நிறுவனத்தின் ஸ்டார்ட்-அப் சுற்றுச்சூழல் இயக்குனர் சிண்டி நிகாம் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டினார்.

நாட்டின் உறுதியான அடித்தளமே இதனைச் சாத்தியப்படுத்தி இருக்கிறது என்றும் அவர் கூறினார். செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் இயந்திர கற்றல் போன்ற தொழில்நுட்பங்களை ஆழமான தொழில்நுட்பத் தொடக்க நிறுவனங்கள் பயன்படுத்தும் போக்கு அதிகரித்துள்ளதை இந்த அறிக்கை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

தொடக்கநிலை நிறுவனங்களுக்கான முதலீடுகள் சற்று குறைந்திருந்தாலும், அவற்றின் மீதான முதலீட்டாளர்களின் கவனம் குறையவில்லை.

சிங்கப்பூரின் வலுவான வர்த்தக அடிப்படைகள், புத்தாக்க தீர்வுகள் ஆகியவை உலகளாவிய முதலீட்டாளர்களை தொடர்ந்து ஈர்த்து வருகின்றன.

Leave A Reply

Your email address will not be published.