2014-லிருந்து காதல் உறவில் இருந்த பெண்ணுக்கு மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட காதலரை கவனித்துக் கொள்ள நீதிபதி அனுமதி!

0

2014 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒருவருடன் காதல் உறவில் இருந்த ஒரு பெண், அவர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட பிறகு, அவரை கவனித்துக் கொள்ள மாவட்ட நீதிபதியிடம் அனுமதி கோரினார்.

இருப்பினும், அவரது சொத்துக்கள் மற்றும் விவகாரங்களை அவரது குழந்தைகளுடன் சேர்ந்து நிர்வகிக்கும் அவரது கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டது.

முந்தைய திருமணத்திலிருந்து அந்த நபரின் குழந்தைகள், அந்தப் பெண்ணுடனான அவரது உறவை வெளிப்படுத்தாமல், 2023-ம் ஆண்டு அவரது பராமரிப்பாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டனர்.

நீதிபதி, அந்தப் பெண்ணுக்கும் அந்த நபருக்கும் இடையிலான நெருங்கிய உறவை ஒப்புக்கொண்டாலும், அந்தப் பெண்ணுடன் வசிக்கும் போது அந்த நபரின் கணக்கிலிருந்து பணம் எடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளை மேற்கோள் காட்டி நிதி விஷயங்களில் அவர் கவலை தெரிவித்தார்.

இருப்பினும், நீதிபதி பிள்ளைகளின் பராமரிப்பாளர் நிலையை உறுதிப்படுத்தினார்; ஆனால் அவர்களது தந்தைக்கு உரிய கவனிப்பை உறுதி செய்யவும், அதில் அவருக்கு ஏற்ற வாழ்க்கை ஏற்பாட்டை வழங்குவது மற்றும் அவரது நிதி நிலை குறித்து ஆண்டுதோறும் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கவும் உத்தரவிட்டார்.

இரு தரப்பினரும் ஒருவர் மீது ஒருவர் அலட்சியம் காட்டியதாக குற்றம் சாட்டினர், ஆனால் நீதிபதி தவறு செய்ததற்கான தெளிவான ஆதாரம் எதுவும் இல்லை என்று கண்டறிந்தார்.

அந்த நபரின் நலனுக்காக அந்தப் பெண்ணுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் இடையே ஒத்துழைப்பின் முக்கியத்துவத்தை அவர் வலியுறுத்தினார், கவனிப்பதில் உள்ள அணுகுமுறை வேறுபாடுகள் இருந்தாலும், ஒன்றாகச் செயல்பட அவர்களை வலியுறுத்தினார்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.