சிங்கப்பூரில் நடைமுறைக்கு வரும் வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கான புதிய விதிமுறைகள்! சம்பளம், DRC மாற்றங்கள்!

0

சிங்கப்பூரில் தங்கி பணிபுரியும் வெளிநாட்டு தொழிலாளர்களுக்கான விதிமுறைகளில் சில மாற்றங்கள் வரவுள்ளன.

இந்த மாற்றங்கள் சம்பளம் மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட வெளிநாட்டு தொழிலாளர்களின் விகிதம் (Dependency Ratio Ceiling) ஆகியவற்றைப் பாதிக்கும்.

புதிய விதிமுறைகளும் அவற்றின் நோக்கமும்

ஜனவரி 1, 2024 முதல், சிங்கப்பூர் அரசு வெளிநாட்டு தொழிலாளர்களுக்கான புதிய விதிமுறைகளை அமல்படுத்துகிறது.

வெளிநாட்டு தொழிலாளர்களை பணியமர்த்துவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள், அதனால் ஏற்படக்கூடிய சவால்களை விட அதிகமாக உள்ளதா என்பதை மதிப்பிடுவதே இதன் முக்கிய நோக்கம்.

சம்பள உயர்வு மற்றும் வேலை அனுமதி வகைகள்

E Pass எனப்படும் வேலை அனுமதி சான்று – இது பெரும்பாலும் நிதித்துறை மற்றும் சேவைத்துறை சார்ந்த தொழில்களில் பயன்படுத்தப்படுவது – உள்ளவர்களின் விஷயத்தில் இந்த புதிய விதிமுறைகள் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

உதாரணமாக, ஜனவரி 1, 2025 முதல், E Pass வைத்திருப்பவர்களுக்கான குறைந்தபட்ச மாத சம்பளம் சிங்கப்பூர் $5500லிருந்து $6200 ஆக உயர்த்தப்பட உள்ளது.

இதேபோல் E Pass தகுதியுடைய பிற துறைகளிலும் சிங்கப்பூர் $5000லிருந்து $5600 ஆக சம்பளங்கள் உயரும். இந்த உயர்வு வெளிநாடுகளிலிருந்து சிங்கப்பூர் வரும் திறன்மிக்க தொழிலாளர்களுக்கு நன்மையாக அமையும்.

வரி உயர்வு மற்றும் அதன் தாக்கம்

சம்பளம் உயர்ந்தாலும், வரி (levy) உயர்வு சிங்கப்பூர் நிறுவனங்களுக்கு சவாலாக அமைகிறது. வெளிநாட்டு தொழிலாளர்களை பணியமர்த்தும் சிங்கப்பூர் நிறுவனங்கள் அரசாங்கத்திற்கு செலுத்த வேண்டிய தொகையே இந்த வரி. இந்த வரி தினசரி, மாதாந்திர அல்லது வருடாந்திர அடிப்படையில் செலுத்தப்படுகிறது.

R2 திறன்சார் பணியாளர்களுக்கான வரி $400 லிருந்து $500 ஆகவும், R1 திறன்சார் பணியாளர்களுக்கான வரி $300 லிருந்து $350 ஆகவும் உயர்த்தப்பட உள்ளது.

கப்பல் கட்டும் தொழிலில் மாற்றங்கள்

கப்பல் கட்டும் துறையில், அனுமதிக்கப்படும் வெளிநாட்டு தொழிலாளர்களின் விகிதம் (Dependency Ratio Ceiling) 77.8% லிருந்து 75% ஆக, ஜனவரி 1, 2026 முதல், குறைக்கப்பட உள்ளது.

இதனால் இந்த துறையில் இயங்கும் நிறுவனங்கள் புதிய தொழிலாளர்களை பணியமர்த்துவதில் சிரமத்தை எதிர்கொள்ளலாம்.

ஏற்கனவே பணிபுரிபவர்களுக்கான சலுகைகள்

ஜனவரி 1, 2026 க்கு முன்னரே சிங்கப்பூரில் பணிபுரிய ஆரம்பித்த Work Permit மற்றும் S Pass வைத்திருக்கும் தொழிலாளர்கள், தங்கள் அனுமதி சான்று காலாவதியாகும் வரை தொடர்ந்து பணியாற்ற அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.

மேலும், குறிப்பிட்ட காலக்கெடு வரை அவர்களின் அனுமதி சான்றுகளை புதுப்பித்துக் கொள்ளவும் வழி இருக்கிறது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.