சிங்கப்பூரின் சிங்பாஸ்: பாதுகாப்பான ஆன்லைன் அங்கீகாரம் அதன் முக்கியத்துவம்!

0

சிங்கப்பூரில் வாழ்பவர்களுக்கான பாதுகாப்பான ஆன்லைன் அங்கீகார அமைப்பே ‘சிங்கப்பூர் தனிநபர் அணுகல்’ என்று பொருள்படும் ‘சிங்பாஸ்’. அரசாங்கச் சேவைகள் மற்றும் பரிவர்த்தனைகளை அணுகுவதற்கு சிங்பாஸ் அவசியம்.

2003-இல் அரசாங்க தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தால் (GovTech) அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சிங்பாஸ், பல்வேறு அரசு நிறுவனங்களுடனும், மின்-சேவைகளுடனும் தொடர்பு கொள்ள ஒரே உள்நுழைவு அடையாளத்தை பயனர்களுக்கு வழங்குகிறது.

சிங்பாஸின் பரிணாமம்

சிபிஎஃப் (மத்திய சேமிப்பு நிதி) நிலுவைகளைச் சரிபார்ப்பது மற்றும் வரி தாக்கல் செய்வது போன்ற அடிப்படைச் சேவைகளுக்காக ஆரம்பத்தில் சிங்பாஸ் வடிவமைக்கப்பட்டது.

காலப்போக்கில், சுகாதார சந்திப்புகள், பயன்பாட்டு பில் செலுத்துதல், அரசுத் திட்டங்களுக்கு விண்ணப்பித்தல் போன்ற பல சேவைகளை உள்ளடக்கும் அளவிற்கு வளர்ச்சியடைந்துள்ளது.

பாதுகாப்பு மற்றும் பயனர் அனுபவத்தை மேம்படுத்த, இரண்டு காரணி அங்கீகாரம் (2FA) மற்றும் கைரேகை மற்றும் முகம் அடையாளம் போன்ற பயோமெட்ரிக் அங்கீகார முறைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன.

இவ்வாறு, சிங்கப்பூரின் சிங்பாஸ் தொடர்ந்து மேம்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

அன்றாட வாழ்வில் சிங்பாஸ்

சிங்கப்பூரில் தற்போது மின்மயமாக்கல் பணிகள் முன்னெடுக்கப்படுவதால் சிங்பாஸ் உங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையோடு ஒன்றிணைந்துவிட்டது. வசதி, பாதுகாப்பு போன்ற அம்சங்களுடன், சிங்கப்பூரின் டிஜிட்டல் மாற்றப் பயணத்தின் அடித்தளமாக சிங்பாஸ் தொடர்ந்து செயல்படுகிறது.

இது குடிமக்களுக்கும் அரசாங்கத்துக்கும் இடையேயான திறமையான மற்றும் பாதுகாப்பான தொடர்புகளை எளிதாக்குகிறது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.