சிங்கப்பூருக்கு ஏப்ரலில் செல்லும் போது Pass, Permit களுக்கு எடுத்துச்செல்ல தேவையான முக்கியமான டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னென்ன?

0

சிங்கப்பூர் பயணத்தின்போது, உங்களுக்கு தேவையான ஆவணங்கள் நீங்கள் விண்ணப்பிக்கும் விசாவின் வகையைப் பொறுத்து மாறுபடும்.

இந்த ஆவணங்களில் உங்கள் விவரங்கள் சரியாக உள்ளதா என்பதை உறுதி செய்துகொள்வது அவசியம். உங்கள் கடவுச்சீட்டில் (பாஸ்போர்ட்) அல்லது விசாவில் ஏதேனும் தவறு இருந்தால், அது உங்கள் பயணத்தைத் தடை செய்யலாம்.

விசாவுக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது, கவனமாக சரிபார்த்துக்கொள்ளுங்கள். சில சமயங்களில் விசா விண்ணப்பத்தில் உள்ள பிழைகள் நுழைவு மறுப்புக்கு வழிவகுக்கும்.

மேலும், சிங்கப்பூர் பயணத்திற்கு SG Arrival Card, அறை பதிவு சான்றிதழ் போன்ற ஆவணங்களையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டியிருக்கும்.

EPass, SPass, NTS Permit போன்ற அனுமதிச் சீட்டுகளுக்கு RMI (Risk Management Intelligence) சான்றிதழ் அவசியம். ஒவ்வொரு விசாவுக்கும் குறிப்பிட்ட ஆவணங்கள் தேவை. சிலவற்றிற்கு தடுப்பூசி சான்றிதழ்கள், அறை பதிவு சான்றிதழ்கள் உள்ளிட்டவை கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும்.

தேவையான அனைத்து ஆவணங்களையும் உங்களிடம் வைத்திருப்பது சிங்கப்பூருக்குள் நுழையும் போது சிக்கல்களைத் தவிர்க்க உதவும்.

குறிப்பு: இந்தத் தகவல் பொதுவான வழிகாட்டுதலுக்காக மட்டுமே. எப்போதும் உத்தியோகபூர்வ அரசாங்க இணையதளங்கள் மற்றும் ஆதாரங்களைப் பார்த்து, உங்கள் குறிப்பிட்ட தேவைகளுக்குப் பொருத்தமான, புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்களைச் சரிபார்த்துக் கொள்ளுங்கள்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.