சிங்கப்பூரில் தற்காலிக வேலைக்கான அனுமதிNTS Permit என்றால் என்ன?

0

சிங்கப்பூரில் குறுகிய காலத்திற்கு வேலைச் செய்திட, தகுதிவாய்ந்த வெளிநாட்டவர்களுக்கு NTS (சுற்றுலா நோக்கமற்ற தற்காலிக திட்டம்) அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.

கருத்தரங்குகள் நடத்துவது, மாநாடுகளில் கலந்துகொள்வது அல்லது குறுகிய கால திட்டங்களுக்கு நிபுணத்துவம் வழங்குவது போன்ற செயல்பாடுகளில் ஈடுபடும் நபர்களுக்காக இந்த அனுமதிச் சீட்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

பணியின் தன்மையைப் பொறுத்து NTS அனுமதி சில நாட்களில் இருந்து சில மாதங்கள் வரை வழங்கப்படும்.

NTS அனுமதிக்கு தகுதி பெற, விண்ணப்பதாரர்கள் சிங்கப்பூர் அரசாங்கத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.

இவற்றில் பெரும்பாலும், பரிந்துரைக்கப்படும் பணிக்குத் தொடர்புடைய சிறப்புத் திறன்கள் அல்லது நிபுணத்துவம் இருப்பது, சிங்கப்பூர் நிறுவனத்தின் அழைப்பு அல்லது பரிந்துரை, மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட கால அளவிற்கு அப்பால் சிங்கப்பூரில் வேலை தேடும் நோக்கம் இல்லாதிருப்பது ஆகியவை அடங்கும்.

சிங்கப்பூர் அமைப்பிடமிருந்து அழைப்புக் கடிதம் அல்லது பரிந்துரை கடிதம், தகுதி அல்லது நிபுணத்துவத்தின் சான்று, மற்றும் அவர்கள் தங்கியிருக்கும் போது மேற்கொள்ளப்படும் செயல்பாடுகளின் விவரங்கள் உள்ளிட்ட ஆவணங்களை விண்ணப்பதாரர்கள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

NTS அனுமதிக்கான விண்ணப்ப செயல்முறை எளிமையானது. இருப்பினும், தாமதங்கள் அல்லது சிக்கல்களைத் தவிர்க்க அனைத்துத் தேவைகளும் பூர்த்தி செய்யப்படுவதை உறுதி செய்வது அவசியம்.

ஒருமுறை அனுமதிக்கப்பட்ட NTS அனுமதிச் சீட்டு வைத்திருப்பவர்கள் சிங்கப்பூருக்குள் நுழையவும், குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட செயல்பாடுகளில் ஈடுபடவும் அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள்.

தங்க அனுமதிக்கப்பட்ட காலம் மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட செயல்பாடுகளின் நோக்கம் உள்ளிட்ட அனுமதிச் சீட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகளை கண்டிப்பாக கடைபிடிப்பது அவசியம். NTS அனுமதிச் சீட்டின் விதிமுறைகளை மீறுவது நாடுகடத்தல் மற்றும் சிங்கப்பூருக்குள் எதிர்காலத்தில் நுழைவதற்கான கட்டுப்பாடுகள் உட்பட பல்வேறு தண்டனைகளை விளைவிக்கலாம்.

மொத்தத்தில், தற்காலிக நோக்கங்களுக்காக சிங்கப்பூரில் பணியாற்ற வெளிநாட்டவர்களுக்கு NTS அனுமதி எளிமைப்படுத்தப்பட்ட செயல்முறையை வழங்குகிறது. இது நாட்டின் துடிப்பான மற்றும் மாறுபட்ட பணிச்சூழலுக்கு பங்களிக்கிறது.

அதே வேளையில், குடியேற்ற விதிமுறைகளுடன் இணங்குவதையும் இது உறுதி செய்கிறது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.