2024 இல் சிங்கப்பூருக்கு செல்ல எந்தெந்த Pass, Permit Visaக்களுக்கு எவ்வளவு Approval காலம் எடுக்கும்?

0

வெளிநாட்டு பயணத்தின் முதல் படி விசா அனுமதி பெறுவது, இது முக்கியமானது. வெளிநாட்டில் பணிபுரிய பல்வேறு வகையான விசாக்கள் உள்ளன, எனவே நீங்கள் ஒரு வேலைக்காக சிங்கப்பூர் செல்லும் போது, ​​நீங்கள் விண்ணப்பிக்கும் பாஸ் அல்லது அனுமதியின் அடிப்படையில் ஒப்புதலுக்கான நாட்கள் மாறுபடும்.

முகவர் மூலமாகவோ அல்லது நேரடியாகவோ விண்ணப்பித்தாலும், அரசாங்கத்தின் இணையதளத்தில் விசா அனுமதி நிலையை நீங்கள் சரிபார்க்கலாம்.

சிங்கப்பூர் வேலை விசாக்கள் போன்ற சில வகைகளுக்கு, அனுமதி சில நிமிடங்களிலிருந்து மாதங்கள் வரை ஆகலாம்.

நீங்கள் விண்ணப்பித்த பாஸ் மாறக்கூடும். பணி அனுமதிகளுக்கு, ஒப்புதலுக்கு சில மணிநேரங்கள் முதல் 3 நாட்கள் வரை ஆகலாம்.

பணி அனுமதிகளின் விஷயத்தில், ஒப்புதல் நிலை பெரும்பாலும் ஒரு நாளுக்குள் காட்டப்படும்.

நிலுவையில் உள்ளதாகவோ, அங்கீகரிக்கப்பட்டதாகவோ அல்லது நிராகரிக்கப்பட்டதாகவோ நிலை காட்டப்படலாம். முதலில், விண்ணப்பித்த பிறகு, அது அரசாங்கத்தின் இணையதளத்தில் Pending எனக் காட்டப்படும்.

பின்னர், அது அங்கீகரிக்கப்பட்டது அல்லது நிராகரிக்கப்பட்டதாக மாறும். PCM மற்றும் Shipyard போன்ற அனுமதிகள் பொதுவாக ஒரு நாளுக்குள் அனுமதிக்கப்படும், பெரும்பாலான நிலைகள் 3 நாட்கள் வரை தெரியும்.

நிலை கிடைக்கவில்லை என்றால், ஏஜென்சியைத் தொடர்புகொள்வது நல்லது. TEP பாஸ் மற்றும் TWP பொதுவாக ஒன்று முதல் மூன்று நாட்களுக்குள் அங்கீகரிக்கப்படும். பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், அவை அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கு இரண்டு வாரங்கள் வரை ஆகும். இருப்பினும், சில நேரங்களில் இது ஒரு மாதம் வரை அதிக நேரம் ஆகலாம்.

S Pass மற்றும் E Pass ஆகியவை மிகவும் பொதுவான பாஸ்களில் உள்ளன, அவை பெரும்பாலும் அதிக நேரம் எடுக்கும், சில சமயங்களில் ஒப்புதலுக்கு இரண்டு வாரங்கள் வரை ஆகும்.

இருப்பினும், சில சந்தர்ப்பங்களில், இது ஒரு மாதம் வரை கூட ஆகலாம். குறிப்பிட்ட நாட்களுக்குள் பாஸின் நிலை காட்டப்படாவிட்டால், ஏஜென்சியைத் தொடர்புகொள்வது நல்லது.

சில சமயங்களில், ஏஜென்சி மூலம் விண்ணப்பித்தால், நிலை காட்டப்படாமல் போகலாம். இது “பதிவு இல்லை” என்பதைக் காட்டலாம். ஒரு முகவர் அறிவிக்கும் போது எச்சரிக்கையாக இருப்பது முக்கியம்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.