சிங்கப்பூரில் S பாஸ் புதுப்பிக்கும் வழிமுறைகள்.

0

சிங்கப்பூரில் ஒரு S பாஸ் வைத்திருப்பவரின் அனுமதியை நீடிக்க விரும்புகிறீர்களா? கீழே உள்ள படிமுறைகளைப் பின்பற்றி இந்த செயல்முறையை எளிதாக முடிக்கலாம்

தகுதிச் சரிபார்ப்பு உங்கள் S பாஸ் அனுமதியை புதுப்பிக்கும் முன், அவர்கள் இன்னும் தேவையான தகுதிகளை பூர்த்தி செய்கிறார்களா என்பதை உறுதி செய்துகொள்ளுங்கள். சம்பளத் தேவைகள், கல்வித் தகுதிகள் ஆகியவற்றை இது உள்ளடக்கியிருக்கும்.

புதுப்பித்தல் விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பித்தல்
நிறுவனம் அல்லது அதிகாரம் பெற்ற வேலைவாய்ப்பு முகவர், மனிதவள அமைச்சின் (MOM) இணையவழி சேவை மூலம் S பாஸ் புதுப்பித்தல் விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். தேவையான அனைத்து ஆவணங்களையும் தயார் செய்து, சரியாக சமர்ப்பிக்கவும்.

தேவையான ஆவணங்கள்
S பாஸ் விண்ணப்பப் படிவம், பாஸ்போர்ட் விவரங்கள், பணி ஒப்பந்தம், நிறுவனத்தின் சமீபத்திய வணிக சுயவிவரம், S பாஸ் வைத்திருப்பவரின் சமீபத்திய சம்பளச் சீட்டுகள் போன்ற ஆவணங்களை தயார் நிலையில் வைத்திருக்கவும்.

விண்ணப்ப சமர்ப்பிக்கும் காலம்
S பாஸ் காலாவதியாகும் தேதிக்கு ஆறு வாரங்களுக்கு முன்னதாகவே புதுப்பித்தல் விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிப்பது நல்லது. இது செயல்முறையை முடிப்பதற்கு போதுமான நேரத்தை அளிக்கும், தாமதத்தினால் ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்களைத் தவிர்க்கும்.

மருத்துவ பரிசோதனை
சில சந்தர்ப்பங்களில், S பாஸ் பெற்றவர் புதுப்பித்தல் செயல்முறையின் ஒரு பகுதியாக மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டியிருக்கும்.

இது உங்களுக்கு பொருந்துமா என்பதை MOM இணையதளத்தில் சரிபார்த்து, தேவைப்பட்டால் பரிசோதனைக்கு ஏற்பாடு செய்யுங்கள்.

செயல்முறை நேரம்
S பாஸ் புதுப்பித்தல் விண்ணப்பங்களை செயல்படுத்த எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் மாறுபடும். பொதுவாக, இதற்கு மூன்று வாரங்கள் ஆகும். இருப்பினும், சமீபத்திய தகவல்களுக்கு MOM இணையதளத்தைப் பார்வையிடவும்.

முடிவின் அறிவிப்பு புதுப்பித்தல் விண்ணப்பம் செயல்படுத்தப்பட்டதும், முடிவை MOM நிறுவனத்திற்கு தெரிவிக்கும். அனுமதிக்கப்பட்டால், MOM புதுப்பிக்கப்பட்ட S பாஸை வழங்கும். நிராகரிக்கப்பட்டால், அதற்கான காரணங்கள் வழங்கப்படும். அதற்கேற்ப நிறுவனம் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கலாம்.

பாஸ் சேகரிப்பு புதுப்பித்தல் விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்பட்டால், புதுப்பிக்கப்பட்ட S பாஸைச் சேகரிக்க ஏற்பாடு செய்யுங்கள். சிங்கப்பூரில் பணிபுரியும் போது, S பாஸ் வைத்திருப்பவர் புதுப்பிக்கப்பட்ட பாஸை எப்போதும் தன்னுடன் வைத்திருக்க வேண்டும்.

இந்த வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி, MOM விதிமுறைகளுக்கு இணங்குவதன் மூலம், சிங்கப்பூரில் ஒரு S பாஸை புதுப்பிக்க முடியும்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.