சிங்கப்பூரில் “பணத்தை பூட்டி வைக்கும்” சேவை ஒரு விரிவான பார்வை!

0

சிங்கப்பூரில் உள்ள HSBC, Maybank, Standard Chartered போன்ற முக்கிய வங்கிகள், வாடிக்கையாளர்களின் பணத்தை குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு வைப்பு நிதியாகவோ அல்லது சேமிப்பு கணக்கிலோ பாதுகாக்கும் “பணத்தை பூட்டி வைக்கும்” வசதியை அளித்துள்ளன.

தேர்வு செய்த கால அளவுக்குள் (சில மாதங்களிலிருந்து சில வருடங்கள் வரை), அந்தப் பணத்தை நீங்கள் எடுக்க முடியாது.

சிறுக சிறுக சேமிப்பவர்களுக்கும், குறிப்பிட்ட காலம் வரை பணத்தை முதலீடு செய்வதன் மூலம் அதிக வட்டி விகிதம் பெற விரும்புபவர்களுக்கும் இந்த சேவை மிகவும் பயனுள்ளது.

பணத்தை பூட்டி வைப்பது, முதலீட்டின் மீது உத்தரவாதமான வருமானத்தை அளிக்கிறது. எனவே, பணத்தை இழக்கும் அபாயத்தை விரும்பாத முதலீட்டாளர்களிடையே இது பிரபலமான தேர்வாக விளங்குகிறது.

வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் நிதி இலக்குகள் மற்றும் இடர் அபாயங்களை கருத்தில் கொண்டு, பல்வேறு கால அளவுகளையும், வட்டி விகிதங்களையும் தேர்வு செய்யலாம். பணத்தை பூட்டி வைத்த பிறகு, குறிப்பிட்ட முதிர்வு தேதி வரும் வரை அதை எடுக்க முடியாது.

அப்படி எடுத்தால் அபராதம் அல்லது சேமிக்கப்பட்ட வட்டியை இழக்க நேரிடலாம். எனினும், சில வங்கிகள் பணத்தை பகுதியளவு எடுக்கவோ, குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு முன்பே கணக்கை முடித்துக்கொள்ளவோ அனுமதிக்கலாம் (கட்டணங்கள் உண்டு).

மொத்தத்தில், “பணத்தை பூட்டி வைக்கும்” சேவை என்பது, உங்கள் பணம் குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்ற நிம்மதியுடன், சேமிப்பை அதிகரிக்கும் வசதியான வழிமுறையாகும்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.