சிங்கப்பூரில் NTS Work permit பணி அனுமதிபற்றியஒரு விரிவான பார்வை!

0

சிங்கப்பூரில் பணிபுரிய விரும்பும் வெளிநாட்டவர்களுக்கு சிங்கப்பூர் அரசாங்கம் வழங்கும் ஒரு வகை வேலை அனுமதி சீட்டுதான் NTS (சுற்றுலா அல்லாத) பணி அனுமதி.

வேலை அனுமதி (Employment Pass), எஸ் பாஸ் (S Pass), அல்லது ஒர்க் பெர்மிட் (Work Permit) ஆகியவற்றைப் பெற தகுதியற்றவர்களுக்காகவே இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த அனுமதிச் சீட்டு பொதுவாக சிங்கப்பூரில் குறுகிய கால வேலைவாய்ப்பிற்கு வழங்கப்படுகிறது, சாதாரணமாக மூன்று மாதங்கள் வரையிலான காலக்கட்டத்திற்கு இது செல்லுபடியாகும்.

NTS பணி அனுமதி பல்வேறு வகையான குறுகிய கால வேலைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. உதாரணமாக, தனிநபர் ஒப்பந்த வேலைகள் (freelance), குறிப்பிட்ட திட்டங்களுக்கான வேலைகள் அல்லது தற்காலிக வேலைவாய்ப்பு.

குறுகிய காலத்திற்கு வெளிநாட்டுத் தொழிலாளர்கள் சிங்கப்பூரில் சட்டப்பூர்வமாகப் பணியாற்றுவதற்கு இது வழிவகை செய்கிறது. நீண்டகால வேலை அனுமதி தேவையில்லாமல் இது சாத்தியமாகிறது.

NTS பணி அனுமதிக்குத் தகுதி பெற, விண்ணப்பதாரர்கள் சிங்கப்பூரின் தொழிலாளர் அமைச்சகத்தால் (MOM) நிர்ணயிக்கப்பட்ட சில நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.

சிங்கப்பூர் வேலைதரும் நிறுவனத்திடம் இருந்து செல்லுபடியாகும் வேலைவாய்ப்பு சலுகை, சம்பந்தப்பட்ட தகுதிகள் அல்லது வேலை அனுபவம், சிங்கப்பூர் பொருளாதாரத்திற்கு இந்த வேலைவாய்ப்பு பயனளிக்கும் என்பதை நிரூபித்தல் ஆகியவை இந்த நிபந்தனைகளில் அடங்கும்.

NTS பணி அனுமதிப் பத்திரத்தின் கீழ் வெளிநாட்டுத் தொழிலாளர்களைப் பணியமர்த்த விரும்பும் முதலாளிகள் அந்தந்தப் பணியாளர்களுக்குப் பதிலாக தொழிலாளர் அமைச்சத்திடம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பிக்கும்போது, பணி நிலை, பணிக்காலம், சம்பளம் மற்றும் பிற தொடர்புடைய தகவல்களை வழங்குவது அவசியம்.

அனுமதி கிடைத்தவுடன், NTS பணி அனுமதி பெற்றவர்கள் தங்கள் விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட வேலைதரும் நிறுவனத்திற்காகவும், குறிப்பிட்ட பணிக்காகவும் மட்டுமே வேலை செய்ய அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள்.

தொழிலாளர் அமைச்சகத்திடம் இருந்து தேவையான அனுமதிகளைப் பெறாமல் வேறு எந்த வகையான வேலைவாய்ப்பு அல்லது வணிக நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபட அவர்களுக்கு அனுமதி இல்லை.

NTS பணி அனுமதி வைத்திருப்பவர்களும் சிங்கப்பூர் அரசாங்கம் விதித்துள்ள சில விதிமுறைகளுக்கும் நிபந்தனைகளுக்கும் உட்பட்டவர்கள்.

வீட்டு வசதி, மருத்துவம் மற்றும் வரிகள் தொடர்பான தேவைகளும் இதில் அடங்கும். தங்கள் வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் சிங்கப்பூரில் தங்கியிருக்கும் காலத்தில் பொருந்தக்கூடிய அனைத்து சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகளையும் பின்பற்றுவதை உறுதி செய்வது முதலாளிகளின் பொறுப்பாகும்.

NTS பணி அனுமதி குறுகிய கால வேலைவாய்ப்பு ஏற்பாடுகளுக்காகவே என்பதையும், சிங்கப்பூரில் நீண்டகால வேலைவாய்ப்பு அல்லது குடியுரிமை பெற விரும்புபவர்களுக்கு இது பொருத்தமானதாக இருக்காது என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

அத்தகைய நோக்கங்களுக்கு, வேலை அனுமதி (Employment Pass) அல்லது எஸ் பாஸ் (S Pass) போன்ற வேறு வகையான வேலை அனுமதிகள் மிகவும் பொருத்தமானவையாக இருக்கலாம்.

சுருக்கமாகச் சொன்னால், சிங்கப்பூரில் குறுகிய கால வேலைவாய்ப்பில் ஈடுபட வெளிநாட்டுத் தொழிலாளர்களுக்குச் சட்டப்பூர்வ வழியை NTS பணி அனுமதி வழங்குகிறது.

இது சிங்கப்பூர் நாட்டின் குடியேற்ற சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகளுக்குக் கட்டுப்பட்டு, உள்ளூர் பொருளாதாரத்திற்குப் பங்களிக்க வழி செய்கிறது

Leave A Reply

Your email address will not be published.