அற்புதமான சூரிய கிரகணம்!

0

நேற்று, வட அமெரிக்காவில் மில்லியன் கணக்கான மக்கள் முழு சூரிய கிரகணத்தைக் கண்டு வியந்தனர்.

சந்திரன், பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையில் நகர்ந்து சூரியனின் ஒளியை முழுவதுமாக மறைக்கும்போது இது நிகழ்கிறது.

சுமார் 32 மில்லியன் அமெரிக்கர்கள் இந்த கிரகணத்தை முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ கண்டுகளித்தனர்.

இந்த முழு சூரிய கிரகணத்தை நேரில் காண்பதற்காக பலர் குறிப்பிட்ட இடங்களில் ஒன்றுகூடினர்.

அபூர்வமான இந்த நிகழ்வை அனைவரும் முழுமையாக ரசிக்க விரும்பினர். இதுபோன்ற ஒரு சூரிய கிரகணம் மீண்டும் அமெரிக்காவில் நிகழ்வதற்கு 2044ம் ஆண்டு வரை காத்திருக்க வேண்டும்.

மொத்தத்தில், இந்த முழு சூரிய கிரகணம் வட அமெரிக்கா முழுவதும் மில்லியன் கணக்கான மக்களுக்கு ஒரு அசாதாரண காட்சியாக இருந்தது.

அமெரிக்காவில் மீண்டும் இதுபோன்றதொரு அதிசயத்தைக் காண்பதற்கு 2044 வரை பொறுத்திருக்க வேண்டும்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.