சிங்கப்பூரில் வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் எத்தனை வருடங்கள் வரை வேலை பார்க்க அரசாங்கம் அனுமதிக்கிறது?

0

சிங்கப்பூர் அரசாங்கம் வெளிநாட்டு தொழிலாளர்கள் எவ்வளவு ஆண்டுகள் வேலை செய்யலாம் என்பதில் பல விதிமுறைகளை கொண்டுள்ளது. இது அவர்கள் வைத்துள்ள பாஸ் வகையை பொறுத்து மாறுபடும். இங்கே விவரங்கள் உள்ளன:

 1. வொர்க் பெர்மிட் வைத்திருப்பவர்கள்
  மலேசியா தவிர்ந்த மற்ற வெளிநாட்டு தொழிலாளர்கள் (கட்டுமானம், உற்பத்தி, கடல் கப்பற்பயிற்சி, செயலாக்கம், மற்றும் சேவைகள் துறைகளில்)
  ஒரு முறை 2 ஆண்டுகள் வரை வேலை செய்ய அனுமதி, அதிகபட்சம் 10 ஆண்டுகள் வரை புதுப்பிக்கலாம். விதிவிலக்கு வட ஆசிய நாடுகளிலிருந்து (NAS) மற்றும் சீனாவிலிருந்து (PRC) வரும் தொழிலாளர்கள் உற்பத்தி துறையில் அதிகபட்சம் 14 ஆண்டுகள் வரை வேலை செய்யலாம்.

மலேசிய தொழிலாளர்கள்
அதிகபட்ச வேலை கால வரம்பின்றி 60 வயது வரை வேலை செய்ய அனுமதி.

 1. S Pass வைத்திருப்பவர்கள்
  பொதுவாக
  ஒரு முறை 2 ஆண்டுகள் வரை வேலை செய்ய அனுமதி, புதிய விண்ணப்ப விதிமுறைகளை பூர்த்தி செய்வது வரை எண்ணிக்கையற்ற முறையில் புதுப்பிக்கலாம்.
 2. Employment Pass (EP) வைத்திருப்பவர்கள்
  பொதுவாக
  ஒரு முறை 2-3 ஆண்டுகள் வரை வேலை செய்ய அனுமதி, புதிய விண்ணப்ப விதிமுறைகளை பூர்த்தி செய்வது வரை எண்ணிக்கையற்ற முறையில் புதுப்பிக்கலாம்.
 3. மற்ற சிறப்பு பாஸ் வகைகள்
  Personalized Employment Pass (PEP)
  அதிகபட்சம் 3 ஆண்டுகள் வரை செல்லுபடியாகும், புதுப்பிக்க முடியாது. PEP வைத்திருப்பவர்கள் வேலையை மாற்றினாலும் பாஸ் செல்லுபடியாக இருக்கும்.
  Andrepass
  ஆரம்பத்தில் 1 ஆண்டுக்கு செல்லுபடியாகும், வியாபாரம் தகுதிகளுக்குப் பூர்த்தி செய்யும் வரை புதுப்பிக்கலாம்.

Dependent pass
முதன்மை பாஸ் வைத்திருப்பவரின் பாஸ் செல்லுபடியாகும் காலத்தை பொறுத்து செல்லுபடியாகும்.

பொதுவான விதிமுறைகள்
அனைத்து வேலை பாஸ்களும் நடப்பு விதிமுறைகள் மற்றும் சீர்குலைகள் அடிப்படையில் புதுப்பிக்கப்படுகின்றன, இதில் சம்பளத் தேவைகள், கோட்டா வரம்புகள், மற்றும் கம்பெனியின் செயல்திறன் அடங்கும்.

தொழிலாளர்கள் தொடர்ந்து தகுதி விதிமுறைகளை பூர்த்தி செய்தால் மட்டுமே பாஸ்களை புதுப்பிக்கலாம்.

மனிதவள அமைச்சு (MOM) கூடுதல் நிபந்தனைகள் அல்லது வரம்புகளை விதிக்க உரிமை கொண்டுள்ளது.

இந்த வழிகாட்டிகள் சிங்கப்பூரில் வெளிநாட்டு தொழிலாளர்களின் வேலைக்கு ஏற்ப மாற்றத்தை மற்றும் பொருளாதாரத் தேவைகளுடன் கூடிய வேலைவாய்ப்புகளை சமநிலையாக்குகின்றன.

Leave A Reply

Your email address will not be published.