சிங்கப்பூரில் வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கான Work Pass பற்றியஒரு விரிவான பார்வை.

0

வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் சிங்கப்பூரில் பணிபுரிய அனுமதிக்கும் பல்வேறு வகையான வேலை அனுமதிகளை (Work Pass) அரசாங்கம் வழங்குகிறது. திறன்கள், தகுதிகள் மற்றும் அவர்களின் பணி இயல்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இந்த வேலை அனுமதிகள் வழங்கப்படுகின்றன. இத்தகைய அனுமதிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு சிங்கப்பூரில் வெளிநாட்டவர்கள் சட்டப்பூர்வமாக பணிபுரிய அனுமதிக்கின்றன. முக்கிய வேலை அனுமதி வகைகள் பின்வருமாறு:

தொழில்முறை அனுமதி (Employment Pass – EP): தொடர்புடைய தகுதிகள் மற்றும் பணி அனுபவம் கொண்ட வெளிநாட்டு தொழில் வல்லுநர்கள், மேலாளர்கள், நிர்வாகிகள் மற்றும் நிபுணர்களுக்கானது இந்த அனுமதி. இது பொதுவாக இரண்டு ஆண்டுகள் வரை செல்லுபடியாகும் அத்துடன் புதுப்பிக்கக்கூடியதாகும்.

நடுத்தர திறன் அனுமதி (S Pass): குறைந்தபட்சம் SGD 2,500 நிலையான மாத ஊதியம் பெறும், கல்வித் தகுதிகள் மற்றும் பணி அனுபவம் போன்ற தகுதித் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் நடுத்தர திறன் கொண்ட வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கு இவ்வகை அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. இது இரண்டு ஆண்டுகள் வரை செல்லுபடியாகும் மற்றும் புதுப்பிக்கக்கூடியதாகும்.

பணி அனுமதி (Work Permit): கட்டுமானம், உற்பத்தி, கடல்சார் மற்றும் சேவை போன்ற துறைகளில் திறன் குறைந்த வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கானது இந்த அனுமதி. இது குறிப்பிட்ட முதலாளியிடம் வேலை செய்வதுடன், ஒதுக்கீடுகள் மற்றும் வரிகளுக்கு உட்பட்டது.

தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தொழில்முறை அனுமதி (Personalized Employment Pass – PEP): அதிக வருமானம் ஈட்டும் தொழில்முறை அனுமதி வைத்திருப்பவர்களுக்கு இந்த வகை அனுமதி. இவர்களுக்கு அதிக வேலை நெகிழ்வுத்தன்மையும், புதிய அனுமதிக்கு விண்ணப்பிக்காமல் வேறு வேலைக்கு மாறும் வசதியும் இருக்கும். இது மூன்று ஆண்டுகள் வரை செல்லுபடியாகும் மற்றும் புதுப்பிக்க முடியாதது.

தொழில்முனைவோர் அனுமதி (EntrePass): சிங்கப்பூரில் ஒரு நிறுவனத்தைத் தொடங்கி நடத்த விரும்பும் வெளிநாட்டு தொழில்முனைவோருக்கான அனுமதி இது. வணிக புதுமை, முதலீடு மற்றும் வேலை உருவாக்கம் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய குறிப்பிட்ட தேவைகளை விண்ணப்பதாரர்கள் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.

பயிற்சி தொழில்முறை அனுமதி (Training Employment Pass – TEP): தொழில்முறை, மேலாண்மை, நிர்வாக அல்லது நிபுணத்துவப் பணிகளுக்காக சிங்கப்பூரில் நடைமுறைப் பயிற்சி பெறும் வெளிநாட்டுத் தொழில் வல்லுனர்களுக்கானது இவ்வகை அனுமதி. இது மூன்று மாதங்கள் வரை செல்லுபடியாகும் மற்றும் புதுப்பிக்க முடியாதது.

பிற அனுமதிகள் (Miscellaneous Work Pass): கலைஞர்கள், மதப் பணியாளர்கள் மற்றும் பத்திரிகையாளர்கள் போன்ற சிங்கப்பூரில் குறுகிய காலத்திற்கு பணிபுரிய வேண்டிய வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கானது இந்த அனுமதி.

வெளிநாட்டு மனிதவளத்தின் வருகையை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும், வெளிநாட்டு மற்றும் உள்ளூர் வேலைவாய்ப்பு வாய்ப்புகளுக்கு இடையே சமநிலையை உறுதி செய்வதற்கும், மனிதவள அமைச்சகம் (MOM) குறிப்பிட்ட தகுதித் தேவைகள், ஒதுக்கீடுகள் மற்றும் வரிகளை இந்த வேலை அனுமதிகளுக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. தங்கள் வெளிநாட்டு ஊழியர்களின் சார்பாக வேலை அனுமதிகளுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கும் சிங்கப்பூரில் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் குடியேற்றம் தொடர்பான தொடர்புடைய விதிமுறைகளுக்கு இணங்குவதற்கும் முதலாளிகள் பொறுப்பாவார்கள்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.